Droogmakerij de Beemster

woensdag, 18 juni 2014|

Beemster De Keyser bevindt zich in droogmakerij de Beemster en is daarmee betrokken bij het UNESCO werelderfgoed in Noord-Holland. Dat is volgens ons iets om trots op te zijn, want Noord-Holland heeft de grootste dichtheid van UNESCO werelderfgoederen in Nederland.  Deze bijzondere plekken liggen praktisch in ieders achtertuin.

Die boodschap willen wij aan de Nederlanders meegeven. De Provincie Noord-Holland is daarom de campagne Ik ben Trots op mijn Werelderfgoed gestart, om de trots van de Nederlanders aan te wakkeren en het bezoek naar deze bijzondere plekken te stimuleren.

Ga naar de site van Oneindig Noord Holland om nog meer te lezen over droogmakerij de Beemster.

Website De Keyser nu online!

vrijdag, 6 juni 2014|

Vandaag is de website voor De Keyser online gegaan. Een mooi moment in de ontwikkeling van dit nieuwe woongebied in Middenbeemster.

Op de website vindt u straks alle informatie over het gebied en wat wonen in De Keyser zo mooi maakt. Ook kunt u zich inschrijven om op de hoogte te blijven van al het nieuws.

Overweldigend aantal reactie op smaaktest

maandag, 21 april 2014|

Over smaak valt niet te twisten is het gezegde, maar het valt wel te testen. Afgelopen weken heeft u als Beemster inwoner of als ingeschrevene op de lijst van geïnteresseerden in een koopwoning

de smaaktest voor het nieuwe plangebied De Keyser in Middenbeemster kunnen invullen. Vanuit De Beemster Compagnie, de samenwerking tussen gemeente Beemster en Bouwfonds Ontwikkeling, heeft u de mogelijkheid gekregen om aan te geven welke architectuur en woonomgeving de voorkeur heeft. Ruim 570 respondenten hebben gereageerd!

Beelden zeggen meer

Met de smaaktest kan in een vroeg stadium inzichtelijk gemaakt worden welk type architectuur en woonmilieu het beste past in een bepaald gebied. Welke stijlen worden gewaardeerd of welke komen totaal niet tot zijn recht. Vanuit de smaaktest voor De Keyser is naar voren gekomen dat er onder de respondenten een duidelijke voorkeur is voor jaren ’30, retrodudok en retrodorps architectuur. Experimentele stijlen of het meer strakke Dudok werden overwegend als onaan- trekkelijk beoordeeld.

Maar niet alleen de architectuurstijlen zijn beoordeeld, ook voorkeuren voor dakmateriaal, dakvormen of kleur voor gevelstenen zijn gemaakt. Dakpannen worden door de respondenten het aantrekkelijkst gevonden, waarbij de kleur minder van belang is, maar waar wel een voorkeur is voor een golfdakpan.

Ten aanzien van het uiterlijk van de woonvorm wordt de voorkeur gegeven aan een woning met een zadeldak, schilddak of mansardedak. De 2 of 3 lagen plat of een lessenaarsdak worden onaantrekkelijk of zelfs heel onaantrekkelijk gevonden. Voor wat betreft de inrichting van de wijk kwam naar voren dat men het parkeren in een parkeerkoffer prefereert boven parkeren voor de woning. Wellicht te ver- wachten in een groene gemeente als Beemster geniet de voorkeur voor een groene inrichting van de openbare ruimte. Niet verrassend wordt de inrichting met speeltoestellen in meerderheid door gezinnen met kinderen gewenst.

Vervolg

De uitkomsten van de smaaktest zijn als input gebruikt in de architectenselectie voor De Keyser, welke inmiddels is opgestart. Uw voorkeuren, uw keuzen liggen dus ten grondslag aan de uiteindelijke ontwikkeling van de eerste 42 woningen. Deze woningen zullen in het najaar in verkoop gaan.

De ingeschrevenen hebben ook de gelegenheid gekregen om opmerkingen en aanbevelingen te geven. Ruim 250 respondenten maakten hier gebruik van waarbij de reacties zeer divers waren. Reacties varieerden van ‘goed initiatief dit interactief meebepalen’ en ‘graag ook aandacht voor starterswoningen’ tot ‘in een dorp geen hoogbouw of woningen met een te moderne uitstraling’.

Beslis mee over de nieuwbouw!

zondag, 19 januari 2014|

In navolging van ons onderzoek woonwensen van april 2012 zijn wij geïnteresseerd in uw visie op de architectuurstijl voor de ontwikkeling van plan De Keyser (het vierde kwadrant) te Middenbeemster.

Om die reden hebben wij een ‘smaaktest’ opgesteld. Met deze smaaktest kunt u aangeven welke architectuur u aanspreekt voor plan De Keyser en hoe u wilt dat deze nieuwe wijk eruit gaat zien. De resultaten van deze smaaktest worden zo veel mogelijk meegenomen in de verdere ontwikkeling van het plan.

U kunt meedoen aan de smaaktest door op de onderstaande link te klikken.

http://www..debeemstercompagnie.nl/smaaktest

De vragenlijst zal daarna automatisch starten in een nieuw scherm. Uw gegevens worden anoniem ontvangen en verwerkt, het invullen duurt maximaal 10 minuten.

Wij stellen het zeer op prijs als u de moeite neemt om uw wensen kenbaar te maken. U kunt tot en met 9 februari 2014 de smaaktest invullen. Mocht u vragen hebben of wenst u extra informatie betreffende dit onderzoek, dan kunt u, van maandag tot en met donderdag, terecht bij Annie Boon van De Beemster Compagnie via telefoonnummer (0299) 68 21 92 of via een email aan wonen@beemster.net.