Dorpsuitbreiding verrijkt Middenbeemster.

Met De Keyser krijgt Middenbeemster er een heerlijke, nieuwe woonbuurt bij. Geen massale nieuwbouw, maar intiem, gevarieerd en dorps. Volledig passend bij het karakter van de Beemster. Met de komst van de nieuwbouwwoningen groeit het dorp stukje bij beetje. Wie hier woont, geniet van alles wat Middenbeemster zo leuk maakt en profiteert daarbij van wonen in een nieuwbouwhuis.

Je eigen droomhuis?

De Beemster Compagnie gaat in verkoop met 10 vrije kavels in De Keyser, de 10 bouwkavels variëren in afmetingen tussen de 419 m2 tot 951 m2.

Klik hier om alle informatie te bekijken.

1711, 2023

Wijzigingsplan IKC Middenbeemster en beeldkwaliteitsplan ter inzage

De afgelopen periode hebben wij met elkaar gesproken over het Integraal Kind Centrum (IKC)Middenbeemster. U heeft op verschillende manieren hierover meegedacht. Alle opgehaalde wensen,zorgen en opmerkingen zijn bekeken en waar mogelijk verwerkt in een ontwerpwijzigingsplan enbeeldkwaliteitsplan. Het college van burgemeester en wethouders (B&W) heeft besloten het‘ontwerpwijzigingsplan IKC Beemster’ en het beeldkwaliteitsplan voor een periode van 6 weken ter inzagete leggen van 20 november 2023 tot en met 2 januari 2024.

[…]

2909, 2023

Nieuwe datum IKC bijeenkomst: 9 Oktober 2023

In de brief van 20 september informeerden wij u over de informatieavond over de verkeersvariant en de beeldkwaliteit rondom IKC Middenbeemster en Beheersverordening De Keyser. Helaas heeft niet iedereen deze uitnodiging ontvangen. Onze excuses daarvoor. Daarnaast zijn er binnen de projectgroep experts door persoonlijke omstandigheden niet beschikbaar. Daarom verplaatsen we de informatieavond naar 9 oktober.

Via deze brief nodigen wij u graag voor deze informatieavond uit.

U bent welkom op maandag 9 oktober van 19.00 tot 20.30 uur in De Keyserin (Middenweg 148, Middenbeemster)

[…]