De gemeenteraad van Purmerend heeft bij raadsbesluit van 28 maart 2024 het Beeldkwaliteitsplan IKC De Keyser vastgesteld. Het beeldkwaliteitsplan is een – in de welstandsnota voorgeschreven – uitwerking van het toetsingskader voor nieuwe ontwikkelingen in ‘De Keyser, fase 2’ en geeft de ambitie weer van de ruimtelijke kwaliteit van het IKC De Keyser.

Het vastgestelde beeldkwaliteitsplan vormt bij aanvragen om omgevingsvergunning de grondslag voor advisering door de welstandscommissie over de uiterlijke verschijningsvorm van de bebouwde omgeving door de welstandscommissie.

Ter inzage

Het vastgestelde Beeldkwaliteitsplan IKC De Keyser ligt van 24 april tot en met 4 juni 2024 ter inzage. Wilt u het vastgestelde beeldkwaliteitsplan bekijken? U kunt het opvragen en het wordt u dan toegezonden. Neemt u hiervoor contact op met de behandeld ambtenaar via telefoonnummer 0299-452452 of IKCMiddenbeemster@purmerend.nl, onder vermelding van ‘Beeldkwaliteitsplan IKC De Keyser’.

Het beeldkwaliteitsplan heeft, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, de juridische status van beleidsregel en staat daarom niet open voor bezwaar en beroep.