Kleitransport

donderdag, 11 juni 2020|

Rond 10 juni start aannemer Van der Meer BV in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier met transport van klei vanuit bouwterrein De Keyser aan de Rijperweg richting
Oostdijk.

Dit najaar zijn de transporten voor de kadeverbetering daarmee afgerond. Winning van klei
relatief dichtbij de dijk heeft in zijn algemeenheid een gunstig effect op CO2-uitstoot en op
voorkomen van overlast, maar voor u als bewoners tegenover het depot levert het mogelijk wel
enige overlast op.


Er wordt tussen 07.00 en 16.00 uur gereden met 6 á 7 trekkers met aanhanger. De klei gaat
richting Oostdijk, via de Hobrederlaan en Oosthuizerweg heen, via de Kwadijkerweg weer leeg terug.
Het transport gaat – met rustposes vanwege benodigde zettingen en onderbrekingen door andere
werkzaamheden – door tot het eind van de zomer.


Er wordt veilig gewerkt en gereden. Bij het depot en de losplaatsen langs de dijk worden borden
geplaatst, vervuiling en stofontwikkeling wordt zo goed mogelijk voorkomen, maar kan niet worden
uitgesloten. De chauffeurs zijn net als vorige jaren alert op de vele fietsers langs het traject.