januari 2015

Eerste contouren zichtbaar

vrijdag, 23 januari 2015|

Eind 2014 is aannemer Dura Vermeer in opdracht van De Beemster Compagnie gestart met het bouwrijp maken van het eerste deel van De Keyser. De werkzaamheden bestaan onder andere uit de aanleg van de bouwweg en riolering en verlopen volgens planning. Het is de verwachting dat in maart de bouwweg volledig gereed is en het eerste deel bouwrijp is. Daarna staat niets meer de start bouw van de eerste woningen in de weg.

Belangstelling voor De Keyser blijft groot

vrijdag, 23 januari 2015|

Donderdag 20 november 2014 is de volgende fase in plan De Keyser in verkoop gegaan. Bij de makelaars kon vanaf dat moment de verkoopdocumentatie en het inschrijfformulier worden opgehaald. Net als voor fase 1a is de belangstelling voor fase 1b wederom groot. Voor de 17 woningen zijn 30 inschrijvingen ontvangen.

Naamsverandering Bouwfonds Ontwikkeling

maandag, 19 januari 2015|

De Keyser is een ontwikkeling van De Beemster Compagnie, een samenwerking tussen de gemeente Beemster en ontwikkelaar BPD.

BPD is vanaf 1 januari 2015 de nieuwe naam van Bouwfonds Ontwikkeling.