Eind 2014 is aannemer Dura Vermeer in opdracht van De Beemster Compagnie gestart met het bouwrijp maken van het eerste deel van De Keyser. De werkzaamheden bestaan onder andere uit de aanleg van de bouwweg en riolering en verlopen volgens planning. Het is de verwachting dat in maart de bouwweg volledig gereed is en het eerste deel bouwrijp is. Daarna staat niets meer de start bouw van de eerste woningen in de weg.

Als eerste is Dura Vermeer gestart met de aanleg van de bouwweg die alleen voor bouwverkeer toegankelijk is. De bouwweg loopt vanaf de Middenweg langs de buitenrand van het plangebied richting de Rijperweg. Hierdoor hoeft het bouwverkeer niet door het dorp zelf te rijden. Na oplevering van de eerste 42 woningen wordt het deel van de bouwweg richting de Rijperweg als ontsluitingsweg voor de nieuwe bewoners ingericht. Het bouwverkeer kan dan alleen nog via de Middenweg De Keyser in en uit rijden.

Nadat in maart het eerste deel bouw rijp is, kan de aannemer van start met de bouw van de eerste woningen. Dat is goed nieuws voor de kopers van De Keyser.