De Keyser is een ontwikkeling van De Beemster Compagnie, een samenwerking tussen de gemeente Beemster en ontwikkelaar BPD.

BPD is vanaf 1 januari 2015 de nieuwe naam van Bouwfonds Ontwikkeling.

Wat merkt de consument daar van? Niet veel. Op brieven, in emails en op websites zal in het vervolg BPD en het nieuwe logo te zien zijn. Verder verandert er niets voor

De Keyser en gaan wij door met de ontwikkeling en realisatie van uniek, nieuw stukje Middenbeemster.