About sversteg

This author has not yet filled in any details.
So far sversteg has created 49 entries.

april 2024

Vaststelling beeldkwaliteitsplan IKC De Keyser

dinsdag, 16 april 2024|

De gemeenteraad van Purmerend heeft bij raadsbesluit van 28 maart 2024 het Beeldkwaliteitsplan IKC De Keyser vastgesteld. Het beeldkwaliteitsplan is een – in de welstandsnota voorgeschreven – uitwerking van het toetsingskader voor nieuwe ontwikkelingen in ‘De Keyser, fase 2’ en geeft de ambitie weer van de ruimtelijke kwaliteit van het IKC De Keyser.

Het vastgestelde beeldkwaliteitsplan vormt bij aanvragen om omgevingsvergunning de grondslag voor advisering door de welstandscommissie over de uiterlijke verschijningsvorm van de bebouwde omgeving door de welstandscommissie.

Deelplan 6B & 7 De Keyser

zaterdag, 13 april 2024|

Aannemer KBK verwacht eind week 16 ( 19 april 2024) / begin week 17 ( vanaf 22april 2024)te starten met de heiwerkzaamheden voor de bouw van de woningen. Het heien zal circa zes 6 weken in beslag nemen.

Er wordt op werkdagen van 07.00 – 17.00 uur gewerkt.

De heiwerkzaamheden kunnen enige geluidhinder veroorzaken.

januari 2024

Ondergrondse afvalcontainers voor glas, papier en plastic opengesteld.

donderdag, 18 januari 2024|

De Keyser, deelplan 6

De gemeente Purmerend heeft aan de Hendricus de Goedeweg drie ondergrondse afvalcontainers voor glas, papier en plastic opengesteld.

november 2023

Wijzigingsplan IKC Middenbeemster en beeldkwaliteitsplan ter inzage

vrijdag, 17 november 2023|

De afgelopen periode hebben wij met elkaar gesproken over het Integraal Kind Centrum (IKC)
Middenbeemster. U heeft op verschillende manieren hierover meegedacht. Alle opgehaalde wensen,
zorgen en opmerkingen zijn bekeken en waar mogelijk verwerkt in een ontwerpwijzigingsplan en
beeldkwaliteitsplan. Het college van burgemeester en wethouders (B&W) heeft besloten het
‘ontwerpwijzigingsplan IKC Beemster’ en het beeldkwaliteitsplan voor een periode van 6 weken ter inzage
te leggen van 20 november 2023 tot en met 2 januari 2024.

september 2023

Nieuwe datum IKC bijeenkomst: 9 Oktober 2023

vrijdag, 29 september 2023|

In de brief van 20 september informeerden wij u over de informatieavond over de verkeersvariant en de beeldkwaliteit rondom IKC Middenbeemster en Beheersverordening De Keyser. Helaas heeft niet iedereen deze uitnodiging ontvangen. Onze excuses daarvoor. Daarnaast zijn er binnen de projectgroep experts door persoonlijke omstandigheden niet beschikbaar. Daarom verplaatsen we de informatieavond naar 9 oktober.

Via deze brief nodigen wij u graag voor deze informatieavond uit.

U bent welkom op maandag 9 oktober van 19.00 tot 20.30 uur in De Keyserin (Middenweg 148, Middenbeemster)

Beheersverordening De Keyser, fase 2

woensdag, 27 september 2023|

De gemeente bereidt de beheersverordening ‘De Keyser, fase 2’ voor. Dit is een soort bestemmingsplan. Hierin worden de bouw- en gebruiksregels voor de reeds gebouwde woningen en nog te bouwen woningen vastgelegd. De beheersverordening komt in de plaats van het bestemmingsplan dat nu voor de wijk geldt.

Informatieavond Integraal Kind Centrum (IKC) Middenbeemster en Beheers verordening

maandag, 25 september 2023|

LET OP! Verplaatst naar 9 oktober, zie ook: Nieuwe datum IKC bijeenkomst: 9 Oktober 2023

In een eerdere brief informeerden wij de direct omwonenden en buurtbewoners over de vervolgstap van het uitgewerkte verkeersconcept rondom het IKC Middenbeemster. Daarin gaven we aan dat we in september opnieuw een bijeenkomst organiseren. Deze bijeenkomst wordt nu gehouden op 2 oktober.

juni 2022

Start aanleg van het spelen in deelplan 4

woensdag, 22 juni 2022|

BOAS spelen gaat in opdracht van De Beemster Compagnie dinsdag 28 juni 2022 starten met de aanleg van het spelen in deelplan 4.

De Beemster Compagnie voert op dit moment op diverse locaties in het bouwplan (Fase 2) haar
werkzaamheden uit, dit zijn woonrijp werkzaamheden. Deze werkzaamheden voeren wij met onze partners uit en zijn veelal en inrichtingswerkzaamheden. Bij deze werkzaamheden kan er overlast veroorzaakt worden. De aandacht gaat uit om dit daar waar mogelijk te beperken.

oktober 2021

Aanplant van bomen, heesters & onderbeplanting in deelplan 5

donderdag, 21 oktober 2021|

Peter Mul Boomverzorging gaat vanaf 1 november 2021 in opdracht van De Beemster Compagnie beginnen met de aanplant van bomen, heesters, onderbeplanting etc. in deelplan 5 van De Keyser.

De boomgaten zijn enige weken geleden voorbereid met bomengrond. Beplantingsdeskundige Jan P. Mauritz RT-RE  heeft in opdracht van De Beemster Compagnie de bomen, heesters en onderbeplanting op de kwekerijen gelabeld. Zo is iedere boom beoordeeld op specifieke plant-eigenschappen, de maatvoering en de juiste kwaliteit. 
Tijdens de plantwerkzaamheden zal de heer J.P. Mauritz meerder malen op locatie een toetsing op de werkzaamheden uitvoeren.

 
De Beemster Compagnie begrijpt dat de aanplant enige overlast kan geven,maar we vragen hier uw begrip voor.
Indien u als omwonenden vragen heeft over de beplanting kunt u een mail sturen aan de locatiemanager, mevrouw N. Hooijer, nhooijer@beemster.net

augustus 2021

Uitloop werkzaamheden 3 bruggen, De Keyser Fase 1

donderdag, 26 augustus 2021|

De werkzaamheden aan de drie bruggen in plan De Keyser, Fase 1 nemen in verband met de asfaltwerkzaamheden meer tijd in beslag. Dit betekend dat de bruggen de komende weken nog niet toegankelijk zijn.

De werkzaamheden zijn 24 september 2021 afgerond zodat de entree vanuit het plangebied naar de Middenweg weer toegankelijk is. Na 24 september 2021 vinden er nog straatwerkzaamheden in het plangebied plaatst.

Uiteraard doet De Beemster Compagnie i.s.m de aannemer er alles aan om de werkzaamheden zo spoedig mogelijk af te kunnen ronden.