About sversteg

This author has not yet filled in any details.
So far sversteg has created 47 entries.

januari 2024

Ondergrondse afvalcontainers voor glas, papier en plastic opengesteld.

donderdag, 18 januari 2024|

De Keyser, deelplan 6

De gemeente Purmerend heeft aan de Hendricus de Goedeweg drie ondergrondse afvalcontainers voor glas, papier en plastic opengesteld.

november 2023

Wijzigingsplan IKC Middenbeemster en beeldkwaliteitsplan ter inzage

vrijdag, 17 november 2023|

De afgelopen periode hebben wij met elkaar gesproken over het Integraal Kind Centrum (IKC)
Middenbeemster. U heeft op verschillende manieren hierover meegedacht. Alle opgehaalde wensen,
zorgen en opmerkingen zijn bekeken en waar mogelijk verwerkt in een ontwerpwijzigingsplan en
beeldkwaliteitsplan. Het college van burgemeester en wethouders (B&W) heeft besloten het
‘ontwerpwijzigingsplan IKC Beemster’ en het beeldkwaliteitsplan voor een periode van 6 weken ter inzage
te leggen van 20 november 2023 tot en met 2 januari 2024.

september 2023

Nieuwe datum IKC bijeenkomst: 9 Oktober 2023

vrijdag, 29 september 2023|

In de brief van 20 september informeerden wij u over de informatieavond over de verkeersvariant en de beeldkwaliteit rondom IKC Middenbeemster en Beheersverordening De Keyser. Helaas heeft niet iedereen deze uitnodiging ontvangen. Onze excuses daarvoor. Daarnaast zijn er binnen de projectgroep experts door persoonlijke omstandigheden niet beschikbaar. Daarom verplaatsen we de informatieavond naar 9 oktober.

Via deze brief nodigen wij u graag voor deze informatieavond uit.

U bent welkom op maandag 9 oktober van 19.00 tot 20.30 uur in De Keyserin (Middenweg 148, Middenbeemster)

Beheersverordening De Keyser, fase 2

woensdag, 27 september 2023|

De gemeente bereidt de beheersverordening ‘De Keyser, fase 2’ voor. Dit is een soort bestemmingsplan. Hierin worden de bouw- en gebruiksregels voor de reeds gebouwde woningen en nog te bouwen woningen vastgelegd. De beheersverordening komt in de plaats van het bestemmingsplan dat nu voor de wijk geldt.

Informatieavond Integraal Kind Centrum (IKC) Middenbeemster en Beheers verordening

maandag, 25 september 2023|

LET OP! Verplaatst naar 9 oktober, zie ook: Nieuwe datum IKC bijeenkomst: 9 Oktober 2023

In een eerdere brief informeerden wij de direct omwonenden en buurtbewoners over de vervolgstap van het uitgewerkte verkeersconcept rondom het IKC Middenbeemster. Daarin gaven we aan dat we in september opnieuw een bijeenkomst organiseren. Deze bijeenkomst wordt nu gehouden op 2 oktober.

juni 2022

Start aanleg van het spelen in deelplan 4

woensdag, 22 juni 2022|

BOAS spelen gaat in opdracht van De Beemster Compagnie dinsdag 28 juni 2022 starten met de aanleg van het spelen in deelplan 4.

De Beemster Compagnie voert op dit moment op diverse locaties in het bouwplan (Fase 2) haar
werkzaamheden uit, dit zijn woonrijp werkzaamheden. Deze werkzaamheden voeren wij met onze partners uit en zijn veelal en inrichtingswerkzaamheden. Bij deze werkzaamheden kan er overlast veroorzaakt worden. De aandacht gaat uit om dit daar waar mogelijk te beperken.

oktober 2021

Aanplant van bomen, heesters & onderbeplanting in deelplan 5

donderdag, 21 oktober 2021|

Peter Mul Boomverzorging gaat vanaf 1 november 2021 in opdracht van De Beemster Compagnie beginnen met de aanplant van bomen, heesters, onderbeplanting etc. in deelplan 5 van De Keyser.

De boomgaten zijn enige weken geleden voorbereid met bomengrond. Beplantingsdeskundige Jan P. Mauritz RT-RE  heeft in opdracht van De Beemster Compagnie de bomen, heesters en onderbeplanting op de kwekerijen gelabeld. Zo is iedere boom beoordeeld op specifieke plant-eigenschappen, de maatvoering en de juiste kwaliteit. 
Tijdens de plantwerkzaamheden zal de heer J.P. Mauritz meerder malen op locatie een toetsing op de werkzaamheden uitvoeren.

 
De Beemster Compagnie begrijpt dat de aanplant enige overlast kan geven,maar we vragen hier uw begrip voor.
Indien u als omwonenden vragen heeft over de beplanting kunt u een mail sturen aan de locatiemanager, mevrouw N. Hooijer, nhooijer@beemster.net

augustus 2021

Uitloop werkzaamheden 3 bruggen, De Keyser Fase 1

donderdag, 26 augustus 2021|

De werkzaamheden aan de drie bruggen in plan De Keyser, Fase 1 nemen in verband met de asfaltwerkzaamheden meer tijd in beslag. Dit betekend dat de bruggen de komende weken nog niet toegankelijk zijn.

De werkzaamheden zijn 24 september 2021 afgerond zodat de entree vanuit het plangebied naar de Middenweg weer toegankelijk is. Na 24 september 2021 vinden er nog straatwerkzaamheden in het plangebied plaatst.

Uiteraard doet De Beemster Compagnie i.s.m de aannemer er alles aan om de werkzaamheden zo spoedig mogelijk af te kunnen ronden.

juni 2021

Binnenkort gaat De Beemster Compagnie in verkoop met 10 kavels in deelplan plan De Keyser in Middenbeemster

vrijdag, 11 juni 2021|

De kavels gaan op 16 JUNI 2021 digitaal in verkoop. Dit betekent dat er geen verkoopmanifestatie wordt gehouden, maar dat u alle verkoopinformatie vanaf dat moment kunt downloaden van de website www.beemsterdekeyser.nl.

Voor de tien kavels is een kavelpaspoort van toepassing.

Het aanbod ziet er als volgt uit:

KavelNrm2
Rijperweg901953
Witrikstraat905419
906419
907419
Melkveeweg903685
904572
931590
Roodbontstraat934501
935501
936501

mei 2021

De wijk ‘De Keyser’ zal worden aangesloten op het warmtenet van SVP

woensdag, 19 mei 2021|

.Het aansluiten van de nieuwbouwwoningen op het warmtenet in de wijk loopt volgens planning.

Het regelstation is inmiddels geplaatst. Een tijdelijke ketel (binnenkort een gasketel) voorziet de aangesloten woningen van warmte, totdat de transportleiding vanuit Purmerend doorgetrokken is.

SVP is druk bezig met de transportleiding vanaf Purmerend. Het tracé is bekend en SVP is aan het onderhandelen met de grondeigenaren. Ze verwachten dat binnenkort af te ronden. Het ontwerp van de transportleiding is voltooid en besproken met Hoogheemraadschap en Provincie.

SVP verwacht in juni/juli te starten met de aanleg en hoopt nog dit jaar de aanleg af te ronden.