LET OP! Verplaatst naar 9 oktober, zie ook: Nieuwe datum IKC bijeenkomst: 9 Oktober 2023

In een eerdere brief informeerden wij de direct omwonenden en buurtbewoners over de vervolgstap van het uitgewerkte verkeersconcept rondom het IKC Middenbeemster. Daarin gaven we aan dat we in september opnieuw een bijeenkomst organiseren. Deze bijeenkomst wordt nu gehouden op 2 oktober.

Hieronder leest u daar meer over.

Ook willen wij u informeren over de beheersverordening (een soort bestemmingsplan) die wordt opgesteld voor deelplan 4 tot en met 9 van de wijk De Keyser (zie voor het gebied de overzichtskaart in de bijlage). In de bijlage wordt meer uitgelegd over de beheersverordening.