In de brief van 20 september informeerden wij u over de informatieavond over de verkeersvariant en de beeldkwaliteit rondom IKC Middenbeemster en Beheersverordening De Keyser. Helaas heeft niet iedereen deze uitnodiging ontvangen. Onze excuses daarvoor. Daarnaast zijn er binnen de projectgroep experts door persoonlijke omstandigheden niet beschikbaar. Daarom verplaatsen we de informatieavond naar 9 oktober.

Via deze brief nodigen wij u graag voor deze informatieavond uit.

U bent welkom op maandag 9 oktober van 19.00 tot 20.30 uur in De Keyserin (Middenweg 148, Middenbeemster)

We vertellen u graag meer over deze twee onderwerpen:

  1. Verkeer, parkeren en beeldkwaliteit van en rondom IKC.
    De verkeersvariant wordt toegelicht. Deze is op basis van de reacties uit vorige bijeenkomsten aangepast en wordt aan het college van B & W voorgelegd als meest passend. Ook wordt er meer verteld over het beeldkwaliteitsplan en het verdere proces. Na de toelichting kunt u vragen stellen.
  2. Beheersverordening De Keyser.
    Het bestemmingsplan ‘De Keyser, fase 2’ uit 2019 is niet meer actueel. Hiervoor komt een beheersverordening in de plaats; de beheersverordening ‘De Keyser, fase 2 – 2023’. In de bijlage leest u daar meer over. Tijdens de inloop kunt u uw vragen hierover stellen aan de aanwezige ambtenaren.

Programma 9 oktober

  • 19.00 – 19.30 uur: presentatie uitgewerkt verkeersconcept en beeldkwaliteitsplan IKC.
  • 19.30 – 20.30 uur: inloopuur IKC en beheersverordening De Keyser. Hier kunt u uw vragen stellen over beide onderwerpen aan de aanwezige ambtenaren.

Aanmelden is niet nodig

U kunt om 19.00 uur aanschuiven voor de presentatie over Verkeer, parkeren en beeldkwaliteit IKC, of vanaf 19.30 uur binnenlopen tijdens het inloopuur als u alleen vragen wilt stellen over het IKC en/of de beheersverordening aan de aanwezige ambtenaren.

Bent u nog niet ingeschreven op de digitale nieuwsbrief?

Meld u dan aan via purmerend.nl/ikcmiddenbeemster, zodat u de laatste informatie over het IKC direct digitaal ontvangt.

Heeft u op dit moment vragen?

Mail uw vraag over het IKC dan naar IKCMiddenbeemster@purmerend.nl.