De gemeente bereidt de beheersverordening ‘De Keyser, fase 2’ voor. Dit is een soort bestemmingsplan. Hierin worden de bouw- en gebruiksregels voor de reeds gebouwde woningen en nog te bouwen woningen vastgelegd. De beheersverordening komt in de plaats van het bestemmingsplan dat nu voor de wijk geldt.

Bestaande situatie vastleggen

In deze beheersverordening is de bestaande situatie van de wijk vastgelegd. Er worden geen andere nieuwe bouwprojecten mogelijk gemaakt. Het IKC (Integraal Kind Centrum) maakt geen onderdeel uit van de beheersverordening. Daarvoor wordt een apart plan gemaakt. De beheersverordening ziet er vergelijkbaar uit als een bestemmingsplan. Het bestaat uit een toelichting, regels en een verbeelding (plankaart). De documenten van de conceptversie van de beheersverordening kunt u hier op de website bekijken.

Veelgestelde vragen

Misschien heeft u nu al vragen over de beheersverordening en wat dat betekent voor u en uw woonsituatie. In de veelgestelde vragen hebben we alvast antwoord gegeven op een aantal vragen.

Inloopavond 2 oktober 2023

Als u na het bekijken van de documenten en de veelgestelde vragen toch nog vragen heeft of u wilt opmerkingen maken op de beheersverordening, dan kunt u ze aan ons laten weten tijdens de inloopavond op 2 oktober 2023.

Datum: maandag 2 oktober 2023, tussen 19.30 en 20.30 uur

Locatie: De Keyserin, Middenweg 148, Middenbeemster

U kunt gewoon binnenlopen tussen de aangegeven tijden. Aanmelden is niet nodig.

Heeft u een vraag of opmerking?

Vragen of opmerkingen over de beheersverordening of de inloopavond kunt u stellen aan mevrouw C.T. Bernaards van het Omgevingsteam via 0299 – 452 452 of e-mailen via ct.bernaards@purmerend.nl.

Toelichting

Regels

Verbeelding

Veel gestelde vragen