april 2024

Vaststelling beeldkwaliteitsplan IKC De Keyser

dinsdag, 16 april 2024|

De gemeenteraad van Purmerend heeft bij raadsbesluit van 28 maart 2024 het Beeldkwaliteitsplan IKC De Keyser vastgesteld. Het beeldkwaliteitsplan is een – in de welstandsnota voorgeschreven – uitwerking van het toetsingskader voor nieuwe ontwikkelingen in ‘De Keyser, fase 2’ en geeft de ambitie weer van de ruimtelijke kwaliteit van het IKC De Keyser.

Het vastgestelde beeldkwaliteitsplan vormt bij aanvragen om omgevingsvergunning de grondslag voor advisering door de welstandscommissie over de uiterlijke verschijningsvorm van de bebouwde omgeving door de welstandscommissie.

Deelplan 6B & 7 De Keyser

zaterdag, 13 april 2024|

Aannemer KBK verwacht eind week 16 ( 19 april 2024) / begin week 17 ( vanaf 22april 2024)te starten met de heiwerkzaamheden voor de bouw van de woningen. Het heien zal circa zes 6 weken in beslag nemen.

Er wordt op werkdagen van 07.00 – 17.00 uur gewerkt.

De heiwerkzaamheden kunnen enige geluidhinder veroorzaken.

januari 2024

Ondergrondse afvalcontainers voor glas, papier en plastic opengesteld.

donderdag, 18 januari 2024|

De Keyser, deelplan 6

De gemeente Purmerend heeft aan de Hendricus de Goedeweg drie ondergrondse afvalcontainers voor glas, papier en plastic opengesteld.

november 2023

Wijzigingsplan IKC Middenbeemster en beeldkwaliteitsplan ter inzage

vrijdag, 17 november 2023|

De afgelopen periode hebben wij met elkaar gesproken over het Integraal Kind Centrum (IKC)
Middenbeemster. U heeft op verschillende manieren hierover meegedacht. Alle opgehaalde wensen,
zorgen en opmerkingen zijn bekeken en waar mogelijk verwerkt in een ontwerpwijzigingsplan en
beeldkwaliteitsplan. Het college van burgemeester en wethouders (B&W) heeft besloten het
‘ontwerpwijzigingsplan IKC Beemster’ en het beeldkwaliteitsplan voor een periode van 6 weken ter inzage
te leggen van 20 november 2023 tot en met 2 januari 2024.

september 2023

Nieuwe datum IKC bijeenkomst: 9 Oktober 2023

vrijdag, 29 september 2023|

In de brief van 20 september informeerden wij u over de informatieavond over de verkeersvariant en de beeldkwaliteit rondom IKC Middenbeemster en Beheersverordening De Keyser. Helaas heeft niet iedereen deze uitnodiging ontvangen. Onze excuses daarvoor. Daarnaast zijn er binnen de projectgroep experts door persoonlijke omstandigheden niet beschikbaar. Daarom verplaatsen we de informatieavond naar 9 oktober.

Via deze brief nodigen wij u graag voor deze informatieavond uit.

U bent welkom op maandag 9 oktober van 19.00 tot 20.30 uur in De Keyserin (Middenweg 148, Middenbeemster)

Beheersverordening De Keyser, fase 2

woensdag, 27 september 2023|

De gemeente bereidt de beheersverordening ‘De Keyser, fase 2’ voor. Dit is een soort bestemmingsplan. Hierin worden de bouw- en gebruiksregels voor de reeds gebouwde woningen en nog te bouwen woningen vastgelegd. De beheersverordening komt in de plaats van het bestemmingsplan dat nu voor de wijk geldt.

Informatieavond Integraal Kind Centrum (IKC) Middenbeemster en Beheers verordening

maandag, 25 september 2023|

LET OP! Verplaatst naar 9 oktober, zie ook: Nieuwe datum IKC bijeenkomst: 9 Oktober 2023

In een eerdere brief informeerden wij de direct omwonenden en buurtbewoners over de vervolgstap van het uitgewerkte verkeersconcept rondom het IKC Middenbeemster. Daarin gaven we aan dat we in september opnieuw een bijeenkomst organiseren. Deze bijeenkomst wordt nu gehouden op 2 oktober.

juli 2014

College B&W geeft startschot promotie plan De Keyser

donderdag, 3 juli 2014|

Nieuwe dorpse woonbuurt voor Middenbeemster

Afgelopen week bezocht het voltallige College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beemster de nieuwbouwlocatie De Keyser. Na enkele jaren van voorbereiding verrijst hier binnenkort een nieuwe woonwijk die gefaseerd en organisch zal groeien vanuit het bestaande dorp. De komende maanden wordt gestart met de voorbereidingen voor de bouw. Het College stond uitgebreid stil bij de twee gebiedsborden die afgelopen week aan de Middenweg en Rijperweg zijn geplaatst en als start voor de promotie van plan De Keyser dienen.

Het plan

Met De Keyser krijgt Middenbeemster er een nieuwe woonbuurt bij. Geen massale nieuwbouw, maar juist intiem, gevarieerd en dorps. Herkenbare architectuur, volledig passend bij het karakter van de Beemster en met een mix van verschillende woningtypen. Met de komst van de nieuwbouwwoningen groeit het dorp stukje bij beetje. Wie hier woont, geniet van alles wat Middenbeemster zo aantrekkelijk maakt en profiteert daarbij van wonen in een nieuwbouwhuis in een vertrouwde omgeving.

De projectwebsite

Uiteraard is er ook een website gelanceerd (www.beemsterdekeyser.nl) waar meer informatie over het gebied en het plan gevonden kan worden. Via de website kunnen belangstellenden zich inschrijven om op de hoogte te worden gehouden van de ontwikkelingen en als eerste geïnformeerd te worden over het concrete woningaanbod in het plan. De start van de verkoop van de eerste woningen van plan De Keyser staat gepland voor het derde kwartaal 2014. Om voor een koopwoning of kavel in de gemeente Beemster in aanmerking te komen, dient men als geïnteresseerde ingeschreven te staan bij de gemeente. Daartoe kan een inschrijfformulier ingevuld worden op de gemeentelijke website.

Meer informatie:
De Beemster Compagnie (samenwerking tussen de gemeente Beemster en Bouwfonds Ontwikkeling)
Annie Boon, tel: (0299) 68 21 92  –  e-mail:  aboon@beemster.net

juni 2014

Droogmakerij de Beemster

woensdag, 18 juni 2014|

Beemster De Keyser bevindt zich in droogmakerij de Beemster en is daarmee betrokken bij het UNESCO werelderfgoed in Noord-Holland. Dat is volgens ons iets om trots op te zijn, want Noord-Holland heeft de grootste dichtheid van UNESCO werelderfgoederen in Nederland.  Deze bijzondere plekken liggen praktisch in ieders achtertuin.

Die boodschap willen wij aan de Nederlanders meegeven. De Provincie Noord-Holland is daarom de campagne Ik ben Trots op mijn Werelderfgoed gestart, om de trots van de Nederlanders aan te wakkeren en het bezoek naar deze bijzondere plekken te stimuleren.

Ga naar de site van Oneindig Noord Holland om nog meer te lezen over droogmakerij de Beemster.