In opdracht van De Beemster Compagnie gaat Dura Vermeer de bouw- en woonrijp werkzaamheden uitvoeren in plan De Keyser. Afgelopen september werden de handtekeningen onder het contract gezet. De bouwrijp werkzaamheden starten naar verwachting begin december 2014.

In het plan wordt door Dura Vermeer gestart met de aanleg van een bouwweg, zodat het bouwverkeer niet door het dorp Middenbeemster hoeft te rijden. De bouwweg is toegankelijk voor al het bouwverkeer vanaf de Middenweg en loopt door het plan richting de Rijperweg. Na afronding van de eerste fase (42 woningen ) wordt het deel van de bouwweg richting de Rijperweg als ontsluitingsweg ingericht. De naam voor deze nieuwe weg is ook al bekend: Hendrick de Keyserweg!