Afgelopen september zijn de eerste 25 woningen in plan De Keyser in verkoop gegaan. De verkoopmanifestatie werd toen door zo’n 200 belangstellenden bezocht. De animo was zo groot dat tijdens de avond zelf de eerste inschrijfformulieren al werden ingeleverd.

Ook daarna bleek dat de woningen in De Keyser in de smaak vielen. Alle woningen uit fase 1a konden worden toegewezen en half oktober was Rick de eerste die zijn handtekening zette onder het koopcontract. Inmiddels heeft Rick er al vele buurtgenoten bij. 88% van de woningen in fase 1a is verkocht of er staat een tekenafspraak. Daarnaast lopen nog enkele opties. De verkoop van fase 1a mag terecht een succes genoemd worden.