De werkzaamheden aan de drie bruggen in plan De Keyser, Fase 1 nemen in verband met de asfaltwerkzaamheden meer tijd in beslag. Dit betekend dat de bruggen de komende weken nog niet toegankelijk zijn.

De werkzaamheden zijn 24 september 2021 afgerond zodat de entree vanuit het plangebied naar de Middenweg weer toegankelijk is. Na 24 september 2021 vinden er nog straatwerkzaamheden in het plangebied plaatst.

Uiteraard doet De Beemster Compagnie i.s.m de aannemer er alles aan om de werkzaamheden zo spoedig mogelijk af te kunnen ronden.